SZKOLENIA KRAKÓW | EFEKTYWNOŚĆ, MOTYWACJA, UMIEJĘTNOŚCI
- WSKAŻ NAM PRIORYTETY, MY DOSTARCZYMY SKUTECZNE DZIAŁANIA

SCHECTERS Szkolenia

Szkolenia Kraków

Szkolenie trenerskie | Train the trainer

Szkolenie trenerskie | Train the trainer.


Szkolenie Train the Trainer rozwija wiedzę i umiejętności z obszaru pracy trenera niezbędne do efektywnego planowania, przygotowania i prowadzenia działań rozwojowo-szkoleniowych. Szkolenie dostarcza wiele praktycznych technik, skutecznych w szkoleniu działów sprzedaży. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zorganizować i zoptymalizować proces szkoleniowy w firmie, zbadać potrzeby szkoleniowe uczestników i dostosować odpowiednie techniki szkoleniowe dla zapewnienia optymalnego rozwoju pracowników i osiągania celów biznesowych przez firmę. Uczestnicy szkolenia trenerskiego udoskonalą umiejetności prowadzenia szkoleń grupowych oraz indywidualnych działań coachingowych rozwijających kompetencje pracowników podczas szkolenia w miejscu pracy. Metodyka pracy trenera przekazywana na szkoleniu wykorzystywana jest w firmach na całym świecie.


Profil uczestników szkolenia:


Szkolenie skierowane jest w szczególności do trenerów wewnętrznych odpowiedzialnych za rozwój umiejętności handlowych sił sprzedaży w firmie, opracowywanie i realizację szkoleń oraz prowadzenie treningów terenowych.


Czas trwania szkolenia:


3 dni.


Program szkolenia:


1. Zasady nauki dorosłych.

• dorośli jako uczestnicy procesu uczenia się
• poziomy kompetencji pracownika
• zapamiętywanie informacji
• style uczenia się a wykorzystanie technik szkoleniowych

2. Organizacja procesu szkoleniowego.

• cele i plan działań trenera
• przegląd talentów i budowanie planu rozwoju pracowników

3. Charakterystyka trenera biznesu.

• wyzwania stojące przed trenerem
• zespół niezbędnych postaw, wiedzy i umiejętności

4. Badanie potrzeb szkoleniowych.

• co to jest kompetencja?
• definiowanie luk kompetencyjnych
• potrzeby szkoleniowe a cele biznesowe
• ustalenie priorytetów rozwojowych

5. Wykorzystanie technik zarządzania sytuacyjnego.

• analiza kompetencji pracownika
• etapy rozwoju pracownika
• działania zwiększające efektywność pracy

6. Metody i techniki szkoleniowe.

• przegląd warsztatu trenerskiego
• dobór metod i technik do sytuacji szkoleniowej
• zastosowanie technik szkoleniowych w praktyce

7. Instruktaż.

• cele i korzyści wykorzystania instruktażu
• cykl instruktażu

8. Coaching.

• zasady pracy coachingowej
• prowadzenie coachingu wg modelu GROW
• techniki wykorzystania pytań podczas coachingu

9. Sztuka udzielania feedbacku.

• cele i zasady udzielania informacji zwrotnej
• struktura feedbacku

10. Przygotowanie i realizacja warsztatu szkoleniowego.

• struktura szkolenia
• opracowanie programu szkoleniowego
• kluczowe elementy przygotowania trenera do szkolenia
• wykorzystanie pomocy audiowizualnych

11. Konstruowanie ćwiczeń według cyklu Davida A. Kolba.

• etapy cyklu Kolba
• budowanie ćwiczeń

12. Ewaluacja szkolenia.

• etapy ewaluacji szkolenia według Donalda Kirkpatricka
• praktyczne aspekty wykorzystania technik oceny szkolenia
• konstruowanie narzędzi oceny szkolenia

13. Elementy organizacji uczącej się.

• dyscypliny organizacji uczącej się – model Petera Senge
• praktyczne implikacje działań wykorzystujących model organizacji uczącej się

14. Umiejętności prezentacyjne.

• przygotowanie do prezentacji
• wystąpienia przed grupą
• informacja zwrotna od uczestników szkolenia i od trenera wskazująca mocne strony wystąpienia i elementy wymagające rozwoju
• sytuacje trudne w pracy trenera

szkolenia Kraków » zobacz listę szkoleń wg kategorii »

 

Jeśli są Państwo zaintersowani realizacją szkolenia dla pracowników Państwa firmy - zapraszamy do kontaktu  ».


Szkolenia w Krakowie


"Szkolenia Kraków"

ZAPRASZAMY NA
SZKOLENIA DO KRAKOWA


Biznesowe inspiracje

  Sukces zazwyczaj przychodzi do ludzi, którzy są zbyt zajęci, aby go szukać.

  Henry David Thoreau


  Break

  Pieniądze szczęścia nie dają - zakupy już tak.

  Marylin Monroe


  Break

  Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli będziemy mieć odwagę je realizować.

  Walt Disney


  Break

  Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte - nie dostosowuj celów, dostosuj działania.

  Konfucjusz


  Break

  Geniusz to jeden procent inspiracji i dziewięćdziesiąt dziewięć procent potu.

  Thomas Alva Edisonzobacz wszystkie cytaty biznesowe »