SZKOLENIA KRAKÓW | EFEKTYWNOŚĆ, MOTYWACJA, UMIEJĘTNOŚCI
- WSKAŻ NAM PRIORYTETY, MY DOSTARCZYMY SKUTECZNE DZIAŁANIA

SCHECTERS Szkolenia

Szkolenia Kraków

Szkolenie Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników.


Celem szkolenia jest rozwój umiejętności motywowania pracowników i zwiększania efektywności ich pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą techniki, które pozwolą im na podnoszenie i utrzymywanie motywacji podwładnych. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na motywację pozafinansową, lecz uczestnicy będą mieli także możliwość poznania aspektów właściwego wykorzystania systemów finansowo-premiowych.


Profil uczestników szkolenia:


Szkolenie skierowane jest do szefów zespołów, którzy chcą podnieść umiejętności motywowania podwładnych i uzyskiwania lepszych rezultatów biznesowych.


Czas trwania szkolenia:


2 dni.


Program szkolenia:


1. Motywowanie jako funkcja zarządzania.

• wpływ motywowania na wyniki biznesowe
• proces motywacji
• motywowanie w zależności od poziomu rozwoju zawodowego pracownika

2. Wykorzystanie klasycznych teorii motywacji.

• przegląd kluczowych teorii
• teorie a praktyczne zastosowania w codziennej pracy

3. Motywacja finansowa.

• wykorzystanie systemów bonusowych
• dostosowanie systemu premiowego do specyfiki pracy i pożądanych efektów
• zalety i wady motywacji finansowej

4. Motywacja pozafinansowa.

• sposoby motywowania pozafinansowego
• wpływ kultury organizacji na motywację pracowników
• motywowanie pracowników o różnych typach osobowych
• motywacyjna rola lidera
• rozwój postawy liderskiej
• autoanaliza własnego stylu wywierania wpływu

5. Motywująca informacja zwrotna.

• komunikacja z podwładnymi
• wpływ informacji zwrotnej na motywację pracowników
• struktura pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej

6. „Twarda” motywacja.

• trudne sytuacje w relacjach z podwładnymi
• postępowanie w sytuacjach kryzysowych
• procedury i programy wpływające na efektywność pracy podwładnych

7. Delegowanie uprawnień.

• motywująca i rozwojowa funkcja delegowania
• poziomy delegowania
• kluczowe aspekty skutecznego delegowania

8. Rozwój pracowników.

• sposoby podnoszenia kompetencji pracowników
• model skutecznego coachingu

9. Motywowanie w okresie zmiany.

• natura zmian w firmie
• wpływ zmiany na pracowników
• działania szefa dla utrzymania motywacji pracowników

szkolenia Kraków » zobacz listę szkoleń wg kategorii »

 

Jeśli są Państwo zaintersowani realizacją szkolenia dla pracowników Państwa firmy - zapraszamy do kontaktu  ».


Szkolenia w Krakowie


"Szkolenia Kraków"

ZAPRASZAMY NA
SZKOLENIA DO KRAKOWA


Biznesowe inspiracje

  Sukces zazwyczaj przychodzi do ludzi, którzy są zbyt zajęci, aby go szukać.

  Henry David Thoreau


  Break

  Pieniądze szczęścia nie dają - zakupy już tak.

  Marylin Monroe


  Break

  Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli będziemy mieć odwagę je realizować.

  Walt Disney


  Break

  Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte - nie dostosowuj celów, dostosuj działania.

  Konfucjusz


  Break

  Geniusz to jeden procent inspiracji i dziewięćdziesiąt dziewięć procent potu.

  Thomas Alva Edisonzobacz wszystkie cytaty biznesowe »