SZKOLENIA KRAKÓW | EFEKTYWNOŚĆ, MOTYWACJA, UMIEJĘTNOŚCI
- WSKAŻ NAM PRIORYTETY, MY DOSTARCZYMY SKUTECZNE DZIAŁANIA

SCHECTERS Szkolenia

Szkolenia Kraków

Metody szkoleniowe

Szkolenia realizowane przez SCHECTERS Szkolenia prowadzone są przez trenerów w formie interaktywnych warsztatów, zapewniających efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania biznesowe.

Od strony merytorycznej koncentrujemy się na dostarczaniu skutecznych, praktycznych metod i technik do zastosowania przez uczestników bezpośrednio po szkoleniu. Dzięki temu uczestnicy szkoleń szybciej i skuteczniej przyswajają wiedzę i umiejętności, a inwestycja w szkolenie przynosi wymierne korzyści biznesowe.

Poniżej znajdą Państwo opis wybranych metod szkoleniowych, które wykorzystują podczas szkoleń nasi trenerzy.


Metody szkoleniowe

Ćwiczenia indywidualne.


Uczestnicy samodzielnie opracowują rozwiązanie zadania lub przekładają poznane techniki na pracę zawodową. Następnie dzielą się na forum swoimi rozwiązaniami z pozostałymi uczestnikami otrzymując od nich i od trenera informację zwrotną.Ćwiczenia zespołowe / gry szkoleniowe.


W trakcie ćwiczeń zespołowych uczestnicy w dużej grupie lub podgrupach wspólnie wypracowują rozwiązania, ćwicząc kwestie merytoryczne oraz współpracę w zespole. Odmianą tej formy szkoleniowej jest metoda kuli śnieżnej, w której początkowo uczestnicy pracują indywidualnie lub w parach, następnie w podgrupach i na końcu w całym zespole.Scenki (symulacje, case'y).


Scenki negocjacyjne, sprzedażowe, z obszaru zarządzania i.t.d. Symulacje dotyczące danego szkolenia prowadzone są według przygotowanego przez trenera scenariusza lub opracowywane wspólnie z grupą podczas szkolenia. Po przeprowadzeniu zadania uczestnicy otrzymują informację zwrotną od pozostałych uczestników i od trenera. Na życzenie scenki mogą być nagrywane kamerą, po czym następuje analiza materiału wideo.Testy.


Testy przeprowadzane podczas szkolenia pozwalają uczestnikom na wgląd we własną wiedzę, umiejętności, postawy, doświadczenia. Autoanaliza własnych mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy pozwala uczestnikom na wyznaczenie sobie kierunków rozwoju.Prezentacja.


Przedstawienie przez trenera nowej wiedzy, umiejętności, metod oraz technik dotyczących tematyki szkolenia. Często wsparte prezentacją wizualną w programie Power Point.Dyskusja.


Moderowana przez trenera wymiana informacji, metod pracy, dobrych praktyk. Umożliwia uczestnikom szkolenia poznanie odmiennego podejścia oraz dzielenie się doświadczeniami i wypracowanymi skutecznymi działaniami.Studium przypadku.


Odniesienie przekazywanej podczas szkolenia wiedzy i umiejętności do praktycznych sytuacji z życia zawodowego trenera oraz innych uczestników szkolenia.


szkolenia Kraków » zobacz listę szkoleń wg kategorii »

Biznesowe inspiracje

  Sukces zazwyczaj przychodzi do ludzi, którzy są zbyt zajęci, aby go szukać.

  Henry David Thoreau


  Break

  Pieniądze szczęścia nie dają - zakupy już tak.

  Marylin Monroe


  Break

  Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli będziemy mieć odwagę je realizować.

  Walt Disney


  Break

  Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte - nie dostosowuj celów, dostosuj działania.

  Konfucjusz


  Break

  Geniusz to jeden procent inspiracji i dziewięćdziesiąt dziewięć procent potu.

  Thomas Alva Edisonzobacz wszystkie cytaty biznesowe »

Szkolenia w Krakowie


"Szkolenia Kraków"

ZAPRASZAMY NA
SZKOLENIA DO KRAKOWA